-->
உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்
கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே.


திருப்பரங்குன்றம் முருகப் பெருமான் அருளோடும் துணையோடும்

Saturday, July 28, 2012

அறிமுகம்.

அறிமுகம்.

ராஜ். ரமேஷ்
திருமங்கலம்
மதுரை.


 
எல்லாம் வல்ல திருப்பரங்குன்றம் முருகப் பெருமான் அருளோடும் துணையோடும்.

இறைவனின் கட்டளை எனக் கருதியும் ஜோதிடத்தின் மீதான தீராத ஆர்வத்தாலும் இதனை தொடர்கிறேன்

இப்படிக்கு
ஜோதிட மாணவன்
திருமங்கலம் ராஜ். ரமேஷ்.

No comments:

Post a Comment

தங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க முன்வந்தமைக்கு நன்றி